dr hab. med. Małgorzata Paul – „Nieoczekiwana przygoda z jadowitymi wężami, pająkami, skorpionami, rybami a nawet ślimakami – jak sobie poradzić gdy przeszkodzą nam w egzotycznej wyprawie?”

Dr hab. med. Małgorzata Paul jest adiunktem w Katedrze i Klinice Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Swoje doświadczenie zawodowe w zakresie chorób egzotycznych i zdrowia międzynarodowego zdobywała m.in. w ośrodkach medycyny tropikalnej w USA (referencyjne Centers for Disease Control and Prevention – CDC, Atlanta), Wielkiej Brytanii (słynna Liverpool School of Tropical Medicine and Hygiene), Niemczech (zaprzyjaźniony Institute of Tropical Medicine, Humboldt University, Berlin) i Peru (wyjątkowy Instituto de Medicina Tropical „Alexander von Humboldt”, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima). Brała udział w ekspedycjach medycznych do Tanzanii, Ugandy i Peru. Jako jedna z nielicznych osób w Polsce, zdobyła prestiżowy Międzynarodowy Dyplom Medycyny Tropikalnej i Higieny (DTM&H) wydany przez the Gorgas Memorial Institute of Tropical and Preventive Medicine, the University of Alabama, Birmingham (USA). Posiada specjalizację w dziedzinie medycyny morskiej, tropikalnej, lotniczej i podwodnej (medycyna transportu). Jest członkiem m.in. International Association for Assistance to Travellers, National Geographic Society, New York Academy of Sciences, International Society for Infectious Diseases, lokalnym koordynatorem European Research Network on Imported Infectious Diseases SurveillanceEuropean Network for Tropical Medicine and Travel Health (TropNetEurop), polskim koordynatorem europejskiej sieci naukowej Study Group on Diagnosis and Treatment of Malaria i członkiem Rady European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) Study Group on Clinical Parasitology, a także ekspertem European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC, Sztokholm) w zakresie chorób zakaźnych.

W prezentacji pt. „Nieoczekiwana przygoda z jadowitymi wężami, pająkami, skorpionami, rybami a nawet ślimakami – jak sobie poradzić gdy przeszkodzą nam w egzotycznej wyprawie? zostaną przedstawieni wybrani przedstawiciele świata jadowitych i niebezpiecznych zwierząt tropikalnych wraz z ich charakterystycznymi cechami rozpoznawczymi, a także upodobaniami i zwyczajami. W przystępny sposób zostaną zaprezentowane typowe objawy chorobowe pojawiające się w przypadku nieszczęśliwego ukąszenia przez zwierzęta jadowite oraz podstawowe zasady postępowania medycznego w takich nieprzewidzianych sytuacjach, chroniące przed późniejszymi powikłaniami. Podczas wykładu dowiemy się jak w fachowy sposób można poprawnie odróżnić węża jadowitego od łagodnego oraz jak skutecznie należy sobie radzić z groźnymi mieszkańcami puszczy tropikalnej, sawanny drzewiastej, bezkresnych stepów, obszarów pustynnych, a nawet raf koralowych w głębinach ciepłych mórz i oceanów, aby uniknąć ich przypadkowego ataku. W celu poszukiwania jadowitych przedstawicieli tropikalnej fauny zajrzymy na plantacje i pola uprawne Ameryki Południowej, powędrujemy w głąb tropikalnych lasów deszczowych Amazonii, wybierzemy się do barwnych miasteczek azjatyckich oraz maleńkich wiosek w Andach Peruwiańskich, a nawet przystaniemy na tropikalnej plaży. Prezentacja obowiązkowa zarówno dla wszystkich miłośników dalekich, egzotycznych podróży, pasjonatów wypraw survivalowych oraz wszystkich wędrowców poszukujących egzotycznych przygód i wspaniałych wrażeń. Bezpieczne podróżowanie bez „nieproszonych współtowarzyszy wyprawy” nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych i klimatycznych, bez dodatkowych obciążeń zdrowotnych i nieprzyjemnych wspomnień w postaci groźnych zaburzeń neurologicznych, martwiczych i krwotocznych, czy niesympatycznych dolegliwości bólowych będzie myślą przewodnią prezentacji.